سامانه استخراج مقاله - ترجمه مقالات - پذیرش مقاله - مشابهت یابی
استخراج

نگارش پروپوزال مقاله پایان نامه فنی مهندسی علوم انسانی پزشکی زبان کشاورزی هنر

1394/2/25 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

انجام پروپوزال و پایان نامه فنی و مهندسی

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان فنی و مهندسی شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی برق (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی کامپیوتر(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی عمران(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی صنایع(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی مکانیک(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی فناوری اطلاعات(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی شیمی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی مواد(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی هوافضا(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی معدن(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی طراحی محیط زیست(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی نفت (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی نساجی(تمام گرایش ها)

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم انسانی

تیم های تخصصی موسسه امین در تمامی رشته های علوم انسانی آماده ارایه خدمات مشاوره  انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. خدمات رشته های زیر به صورت ویژه ارایه می شود.

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم اقتصادی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم جغرافیایی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری و اطلاع رسانی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه(تمام گرایش ها)

انجام  پروپوزال و پایان نامه زبان

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان زبان شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات انگلیسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات فرانسه(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات  روسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات آلمانی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات اردو(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات ایتالیایی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات چینی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان و ادبیات ارمنی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زبان شناسی(تمام گرایش ها)

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم پایه

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان علوم پایه شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ژئوفیزیک و هواشناسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی سلولی و مولکولی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی گیاهی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی جانوری(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زیست شناسی دریا(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زمین شناسی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  محیط زیست(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  تاریخ و فلسفه علم(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  علوم کامپیوتر(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فیزیک(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فوتونیک(تمام گرایش ها

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  شیمی(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  آمار(تمام گرایش ها)

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ریاضی(تمام گرایش ها)

انجام  پروپوزال و پایان نامه پزشکی و پیراپزشکی

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان پزشکی و پیراپزشکی شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بیماری های داخلی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  گوش، حلق و بینی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  عصب شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  روان پزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  آسیب شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  جراحی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  اطفال

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  رادیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  زنان و زایمان

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  علوم تشریحی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  جراحی اعصاب

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  رادیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  علوم آزمایشگاهی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بیماری های عفونی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  اتاق عمل

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  هوشبری

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  پرستاری

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  رادیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  خدمات بهداشتی درمانی

انجام  پروپوزال و پایان نامه علوم پایه پزشکی

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان علوم پایه پزشکی شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری  مهندسی بهداشت حرفه ای

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  میکروب شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بهداشت محیط

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بهداشت عمومی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ویروس شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بیوشیمی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  انگل شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری  داروشناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فارماکولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  میکروب شناسی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فیزیولوژی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری  گفتاردرمانی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری  بینایی سنجی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  کاردرمانی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری  آمار زیستی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  آموزش بهداشت

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فیزیک پزشکی

انجام پروپوزال و پایان نامه دامپزشکی

مشاوره، همکاری و انجام  پروپوزال و پایان نامه همه رشته ها و گرایش های دپارتمان دامپزشکی شامل:

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  انگل شناسی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فیزیولوژی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  قارچ شناسی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بافت شناسی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  باکتری شناسی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ایمنی شناسی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  جراحی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بیوشیمی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  ویروس شناسی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  پاتولوژی دامپزشکی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بهداشت آبزیان

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بهداشت مواد غذایی

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بهداشت طیور

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  بهداشت خوراک دامشماره تماس : 66127141-021
موضوعات مرتبط با این مطلب :

انجام پایان نامه حسابداری

1394/2/18 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

انجام پایان نامه حسابداری 


دپارتمان حسابداری موسسه امین  متشکل از فارغ التحصیلان، اساتید و دانشجویان دکتری  دانشگاه های برتر کشور در رشته حسابداری، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته حسابداری اعلام می­نماید. این دپارتمان در حوزه مقالات ISI ، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف حسابداری می باشد.


ارائه ­ی مقاله ­ی بیس معتبر از شماره­های جدید مجلات معتبر حسابداری، حسابرسی و مالی

Example: Accounting Review; International Review of Economics and Finance; Accounting and Finance;Banking and Finance; Journal of Accounting Research; Journal of Accounting and Economics; Accounting, Organizations and Society; Review of Accounting Studies; Contemporary Accounting Research; Accounting and Business Research; Journal of Accounting, Auditing and Finance; Advances in International Accounting;    Journal of International Accounting Research; Journal of Accounting and Organizational Change; Managerial Auditing Journal


ارائه­ ی مقاله ­ی بیس معتبر از معتبرترین سایت­های مربوط به رشته­ های حسابداری و مالی


Example: Sciencedirect, Emerald &…


ارائه­ ی موضوع با توجه به علایق دانشجو و همچنین چارچوب­های پیشنهادی استاد که در قالب مقاله­ های غربی (امریکایی و اروپایی) قابل تعریف نیستند و نیاز به ابتکار و توجه به شرایط داخلی کشور دارند

مشاوره و تدوین پروپوزال (بیان مسئله، ضرورت، فرضیات، پیشینه و...) و انجام کلیه اصلاحات موردنظر اساتید؛

 نگارش جامع ادبیات پایان نامه با استفاده از جدیدترین رفرنس­های موجود و همچنین قوی­ترین تئوری­ها

 مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان­نامه با استفاده از نرم­افزارهای مربوط به رشته مثل Eviews

 نتیجه­ گیری و تبیین یافته­ ها و ارائه پیشنهادات کاربردی و برای پژوهش­های آتی

 قالب بندی پایان نامه بر اساس دستورالعمل دانشگاه مربوطه

 تدوین پاورپوینت برای جلسه دفاع

 آموزش تمام مراحل بالا به متقاضیان و ارتقای آمادگی آنان برای دفاع از پایان نامه

 استخراج مقالات علمی پژوهشی داخلی، ISC و ISI از پایان­نامه متقاضیان

 مشاوره و تدوین مقالات ISC و ISI با تضمین چاپ کمتر از یک ماه

دپارتمان حسابداری و مالی موسسه، متشکل از فارغ ­التحصیلان، اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه­های برتر کشور در رشته ­های حسابداری و مالی، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره و انجام پایان­ نامه­ ها و طرح­های پژوهشی رشته­ های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی-گرایش مالی، مدیریت دولتی-گرایش مالی و سایر موارد مربوط را اعلام می­نماید. این دپارتمان در حوزه مقالات ISC و ISI، پروپوزال، پایان نامه و مقالات علمی-پژوهشی آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اعضای هیئت علمی در گرایش­ها و رشته ­های مرتبط می­باشد. زمینه ­های تحقیقاتی رشته­های حسابداری و مالی بسیار گسترده است ولی در حال حاضر می­توان دسته­ بندی­های زیر را انجام داد:


 حسابداری مالی؛

مدیریت مالی؛

حسابداری مدیریت؛

حسابداری دولتی؛

حسابداری مالیاتی؛

حسابرسی؛ و

حسابداری بانکی.


محوریت تحقیقات حسابداری و مالی به سرعت تغییر می­کند اما می­توان گفت که جدیدترین موضوعات به شرح زیر است:


 دستکاری فعالیتهای واقعی (Real Activities Manipulation)

مدیریت واقعی سود (Real Earnings Management)

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (Accruals based Earnings Management)

کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality)

کیفیت سود (Earnings Quality)

رقابت در سطح صنعت (Industry Level Competition)

رقابت در بازار محصول (Product Market Competition)

دسترسی به بدهی بانکی (Access to Bank Debt)

هزینه سرمایه (cost of capital)

بازده سهام (Stock Return)

تأخیر گزارش حسابرسی (Audit Report Delays)

گزارشگری سرمایه انسانی (Human Capital Reporting)

گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی شرکت (Corporate Social Responsibilities Reporting)

نقدشوندگی سهام (Stock Liquidity)

حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) و اجزای آن  

تخصص حسابرس در صنعت (Auditor Industry Specialization)

ارتباط متقابل متغیرهای مالی مثل اهرم مالی، فرصتهای رشد، فرصتهای سرمایه گذاری، سررسید بدهی، ساختار سرمایه، موجودی نقدی و... 

ارتباط گرانجری متغیرهای مالی


و بسیاری از موضوعات دیگر که آوردن آن­ها در یک­جا مقدور نیست و با تماس با موسسه می­توانید از انواع و اقسام خدمات بهره­ مند گردید…
شماره تماس : 66127141-021
موضوعات مرتبط با این مطلب :

استخراج مقاله از پایان نامه به همراه چاپ تضمینی در کوتاه ترین زمان و با کمترین قیمیت

1393/11/4 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

موسسه پژوهشی امین  ارائه  کننده خدمات تدوین مقالات 


پذیرش و چاپ تضمینی مقالات در رشتههای زیر میباشد:

 

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی صنایع ، مدیریت سیستم بهره وری

استخراج مقاله از پایان نامه - انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی سیستمهاي انرژي-سیستمهاي انرژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی سیستمهاي انرژي - تکنولوژي انرژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی سیستمهاي انرژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی سیستمهاي انرژي - انرژي و محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق- الکترونیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق قدرت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - مخابرات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - کنترل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم هاي قدرت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیك قدرت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی برق - مخابرات نوري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - صنایع غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - بیوتکنولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی مهندسی فرآیند

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - ترمودینامیك و سینتیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - مهندسی بیوشیمیایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - صنایع گاز

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی - کنترل فرآیندهاي شیمیایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - مدیریت ساخت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی آب و فاضلاب - عمران آب و فاضلاب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - مهندسی زلزله

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران- ژئوتکنیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران -مهندسی سازه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپیوتري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فناوري اطلاعات - تجارت الکترونیکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فناوري اطلاعات - طراحی و تولید نرم افزار

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فناوري اطلاعات - مهندسی مخابرات امن

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فناوري اطلاعات - سیستمهاي چند رسانه اي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فناوري اطلاعات - مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کامپیوتر- معماري سیستمهاي کامپیوتري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی هوش مصنوعی و رباتیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینیمهندسی کامپیوتر - الگوریتم ها و محاسبات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی محیط زیست - منابع آب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی محیط زیست - هوا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی معدن - مهندسی مکانیك سنگ

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی معدن - مهندسی اکتشاف معدن

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی معدن - مهندسی استخراج معدن

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی معدن - مهندسی فرآوري مواد معدنی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکاترونیك مهندسی مکاترونیك گرایش اتوماتیك و کنترل تولید

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکاترونیك گرایش طراحی رباتها و سیستمهاي مکاترونیکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینیمهندسی مکاترونیك گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-کامپیوتر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك - تبدیل انرژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك - ساخت و تولید

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك -طراحی کاربردي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی خودرو

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مواد-جوشکاري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مواد - سرامیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مواد - ریخته گري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی نانوفناوري گرایش نانو مواد

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مدیریت صنایع نساجی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نساجی - مهندسی تکنولوژي نساجی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نفت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی پژوهشی مهندسی نفت - پالایش

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نفت بهره برداري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نفت حفاري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نفت مخازن هیدروکربوري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی نفت- اکتشافات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران-مهندسی سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی جی آي اس

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - ژئودزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور-جی آي اس

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی هسته اي - پرتوپزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی هسته اي - راکتور

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی هسته اي چرخه سوخت

استخراج مقاله از پایان نامه - انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پزشکی - بیوالکتریك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پزشکی - بیومکانیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پزشکی - مهندسی بافت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پزشکی - توانبخشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پزشکی-بیومتریال

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس اي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی طراحی محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی فرآوري و انتقال گاز

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی معماري کشتی - سازه کشتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی هوافضا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی هوافضا - آئرودینامیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي مدیریت کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - اقتصاد کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - ترویج و آموزش کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -توسعه روستایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اقتصادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-توسعه اجتماعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-توسعه روستایی-مدیریت توسعه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-مدیریت کشاورزي-مدیریت مزرعه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-مدیریت کشاورزي-مدیریت کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصولات کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی- مرتع داري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - صنایع خمیر و کاغذ

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - جنگلداري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی -صنایع چوب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژي جنگل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی-همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و منابع طبیعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی-فرآوري محصولات شیلاتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی - جنگلداري گرایش بیشه زراعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیك مولکولی محصولات باغبانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي واصلاح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصلاح درختان میوه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصلاح سبزي ها

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصلاح گل و گیاهان زینتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغبانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -اصلاح نباتات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -زراعت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - کشاورزي اکولوژیك(اگرواکولوژي)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-مهندسی فضاي سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي شناسایی و مبارزه با علفهاي هرز

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -پرورش و مدیریت تولید طیور

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه دام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش اصلاح نژاددام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي-علوم دامی گرایش مدیریت دامپروري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه طیور

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - علوم دامی - فیزیولوژي دام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم و مهندسی صنایع غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -آبیاري وزهکشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -مهندسی منابع آب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -سازه هاي آبی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش شیمی وحاصلخیزي خاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش پیدایش، ردهبندي و ارزیابی خاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش فیزیك وحفاظت خاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - خاکشناسی گرایش بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی هواشناسی کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك بیوسیستم - طراحی و ساخت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی مکانیك بیوسیستم

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي - حشره شناسی کشاورزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی کشاورزي -بیماري شناسی گیاهی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع زیستی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش آلودگیهاي محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی پژوهش هنر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ هنر ایران باستان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ هنر ایران اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی طراحی پارچه و لباس

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی طراحی فضاهاي آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی برنامه ریزي شهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی برنامه ریزي منطقه اي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی طراحی شهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی معماري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی معماري داخلی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تکنولوژي معماري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی بازسازي پس از سانحه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی معماري منظر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی کارگردانی نمایش

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ادبیات نمایشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی نوازندگی ساز جهانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی انرژي و معماري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت پروژه و ساخت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی طراحی صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تصویر سازي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی نقاشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ارتباط تصویري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی پرستاري داخلی ،جراحی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی پرستاري سلامت جامعه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی پرستاري کودکان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روان پرستاري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سم شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم بهداشتی در تغذیه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش بهداشت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی نظارت بر امور دارویی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی دارویی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی انگل شناسی دامپزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی بافت شناسی دامپزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی قارچ شناسی دامپزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوژي دامپزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی باکتري شناسی دامپزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیاي پزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مترجمی زبان عربی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان و ادبیات عرب

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبانشناسی همگانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهري و روستایی

انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی -مدیریت مخاطرات محیطی

انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی -هواشناسی ماهواره اي

انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی نهج البلاغه - اصول دین و معارف علوي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم حدیث

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم قرآن و حدیث

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم ارتباطات اجتماعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات فرهنگی و رسانه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فرهنگ و زبانهاي باستانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فلسفه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فلسفه - منطق

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی عرفان اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی امور فرهنگی برنامه ریزي امور فرهنگی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی عمومی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی - تاریخ

 

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ - تاریخ ایران باستان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ انقلاب اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ -تاریخ عمومی جهان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ -تاریخ اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ -تاریخ ایران اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ - مطالعات خلیج فارس

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ - اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ تشیع

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فلسفه علم

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ علم گرایش فیزیك و فناوري در جهان اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ علم گرایش طب و داروسازي در جهان اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیك ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جامعه شناسی ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوژي ورزشی 

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی رفتار حرکتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي تفریحی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوِژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی رفتار حرکتی - رشد حرکتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیاوبرنامه ریزي شهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیاي سیاسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري

استخراج مقاله از پایان نامه - انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی برنامه ریزي آمایش سرزمین

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی طبیعت گردي(اکوتوریسم)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مخاطرات محیطی - طبیعی و انسانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئومورفولوژي - برنامه ریزي محیطی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي شهري - بهسازي و نوسازيشهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزيگردشگري منطقه اي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی مجتمع هاي گردشگري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت مالی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حسابداري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حسابرسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق بین الملل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق جزا و جرم شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق خصوصی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق عمومی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق تجارت بین الملل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق ثبت اسناد و املاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فقه و حقوق جزا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق مالی - اقتصادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی کودکان استثنایی - عقب ماندگان ذهنی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روانشناسی بالینی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روانشناسی تربیتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روانشناسی شخصیت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روانشناسی-صنعتی و سازمانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روانشناسی عمومی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش و اندازه گیري(روانسجی)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش زبان آلمانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان و ادبیات آلمانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان وادبیات انگلیسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش زبان انگلیسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مترجمی زبان انگلیسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش زبان فرانسه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مترجمی زبان فرانسه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان وادبیات فرانسه-ادبی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان وادبیات فارسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات مقاومت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی -عربی)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی پژوهش علوم اجتماعی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات زنان زن و خانواده

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم اجتماعی - مردم شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم اجتماعی -جامعه شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم اجتماعی -جمعیت شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی جامعه شناسی انقلاب اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم اقتصادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی اقتصادانرژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی اقتصاد اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی بانکداري اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست اخلاق اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تربیتی - برنامه ریزي آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تربیتی - تکنولوژي آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تربیتی -برنامه ریزي درسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی تحقیقات آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش بزرگسالان

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدائی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تربیتی-آموزش و پرورش تطبیقی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی روابط بین الملل

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم سیاسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی اندیشه سیاسی در اسلام

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هايدانشگاهی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هايعمومی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علم اطلاعات و دانش شناسی-کتابخانه هاي آموزشگاهی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علم اطلاعات و دانش شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه هايدیجیتال

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فقه و حقوق خصوصی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فلسفه و حکمت اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فلسفه و کلام اسلامی - کلام اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی محیط زیست - مدیریت محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی محیط زیست - آموزش محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی حقوق محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدرسی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدرسی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ اسلام و ریشههاي انقلاب اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدرسی الهیات و معارف اسلامی - اخلاق و تربیت اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت اجرایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت شهري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ام بی اي - مدیریت بازاریابی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی- بازاریابی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت دولتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت دولتی-مدیریت تحول

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت دولتی- مدیریت نیروي انسانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهاي اطلاعاتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت تکنولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت فن آوري اطلاعات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت صنعتی - تولید

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت تکنولوژي - سیاستهاي تحقیق و توسعه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت صنعتی - مالی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت تکنولوژي - انتقال تکنولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت تکنولوژي - استراتژیهاي توسعه صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت فناوري اطلاعات - کسب و کار الکترونیکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت فناوري اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت فناوري اطلاعات - سیستمهاي اطلاعاتی پیشرفته

 استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت فناوري اطلاعات - مدیریت دانش

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مشاوره و راهنمایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مشاوره مشاوره مدرسه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مشاوره - مشاوره خانواده

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مشاوره - مشاوره شغلی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مشاوره - مشاوره توانبخشی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي - مطالعات آمریکاي شمالی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي - مطالعات خلیج فارس

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي - مطالعات ایران

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مطالعات منطقه اي - مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت ثبت اسناد و املاك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مدیریت محیط زیست (اچ اس اي)

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش و بهسازي منابع انسانی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی باستان شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی باستان شناسی گرایش دوران تاریخی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی وسرزمین هاي دیگر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آمار ریاضی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آمار اجتماعی و اقتصادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم کامپیوتر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم تصمیم و مهندسی دانش

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم کامپیوتر - سیستم هاي کامپیوتري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم کامپیوتر - سیستم هاي هوشمند

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئو فیزیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئوفیزیك - لرزه شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئوفیزیك-گرانی سنجی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئوفیزیك-مغناطیس سنجی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئوفیزیك- الکتریکی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ژئوفیزیك - زلزله شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی کاربردي تحقیق در عملیات

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش ریاضی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی کاربردي آنالیز عددي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی محض

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی کاربردي

انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی محض-جبر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی محض-آنالیز

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی محض - هندسه - توپولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی کاربردي - ریاضی فیزیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی ریاضی - ریاضیات مالی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی - پترولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی - تکتونیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی - زمین شناسی نفت

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی -آب شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زمین شناسی زیست محیطی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی سنجش از دور زمین شناختی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی -بیوشیمی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم گیاهی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - میکروبیولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - بیو فیزیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم جانوري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی -ژنتیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم جانوري گرایش فیزیولوژي جانوري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست فناوري (بیوتکنولوژي)گرایش میکروبی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست فناوري دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي گیاهی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیك جانوري

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم جانوري گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیك اکولوژي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم جانوري - بافت شناسی و جنین شناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی دریا - جانوران دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی دریا- گیاهان دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی محیط زیست دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی -شیمی کاربردي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی -شیمی تجزیه

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی -شیمی معدنی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی -شیمی فیزیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی -شیمی آلی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیتو شیمی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی - شیمی و فناوري اسانس

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی - شیمی پلیمر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم و فناوري نانو - نانو شیمی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی آموزش شیمی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی شیمی -شیمی دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیك دریا

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم زیستی دریا - هیدروگرافی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیك- اتمی و مولکولی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیك - حالت جامد

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیك - ذرات بنیادي و نظریه میدانها

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیك - هسته اي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیك - فیزیك نجومی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فیزیك - فیزیك بنیادي

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی نانوفیزیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی هواشناسی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی علوم محیط زیست

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی فتونیك

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی دریانوردي - حمل و نقل دریایی

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی رنگ -صنایع رنگ

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژي پلیمر

استخراج مقاله از پایان نامه -انجام مقاله پذیرش و چاپ تضمینی مهندسی پلیمر - فرآیند پلیمریزاسیونشماره تماس : 66127141-021
موضوعات مرتبط با این مطلب :

موضوعات پایان نامه و تحقیق مقاله در زمینه مدیریت بازرگانی

1394/4/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی


در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی بپردازیم:

طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه.

تهیه برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی خدمات توریسم درمانی.

بررسی رابطه بین تصویر عناصر بخش برند بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری.

بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه کالاهای مصرفی بر نگرش نسبت به برند و قصد خرید برند.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پارسیان.

تعیین شخصیت برندهای منتخب از طریق کهن الگوها و تبیین نحوه ادراک مصرف کنندگان این برندها.

بررسی اثرات بازاریابی درونی بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات.

آسیب شناسی برنامه بازاریابی هلدینگ سرمایه گذاری پاسارگاد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل سه شاخگی.

شناسایی و تبیین عوامل موفقیت در بازاریابی حرفه ای.

بررسی بازاریابی مستقیم با رفتار مصرف کنندگان.

بررسی میزان آمادگی برای پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بورس ؟؟؟ .

اولویت بندی استراتژی های بازاریابی ترویجی سرویس های ارزش افزوده با استفاده از ارزش دوره عمر مشتری.

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری.

بررسی تبلیغات دهان به دهان در مدیریت و توسعه گردشگری.

مدلسازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه ایران با استفاده از تئوری بازی ها.

ارائه الگوی آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری.

شناسایی و اولویت بندی موانع استراتژی های بازاریابی در صنعت خودرو.

بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثر بخشی بازاریابی در صنایع تولیدی ؟؟؟ .

بررسی رابطه بین هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک.

بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی.

انتخاب بهینه ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی.

طراحی شبکه عصبی جهت انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی.

تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان.

بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بانکداری الکترونیک بر رفتار مصرف کننده.

تاثیر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری بر ارزشیابی گردشگران.

بررسي تأثير تاكتيك هاي بازاريابي ارتباطي بر رفتار خريد در مراکز خرید ؟؟؟ .

بررسی تاثير ويژگي هاي فردي بر ايجاد هوش بازاريابي در سازمان.

بررسي ارتباط بين آميخته بازاريابي منتخب وعوامل ايجاد ارزش ويژه برند با استفاده از روش آكر در جهت افزايش سهم بازار.

تحليل اثربخشي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي بر كارآمدي برنامه ريزي استراتژيك.

بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان.

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بین بازاریابی حسی و آگاهی از برند مقصد.

بررسی استفاده از بازاریابی رابطه ای به عنوان راهکاری برای افزایش نرخ موفقیت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی.

نارسايي در ارايه خدمات، استراتژي هاي احيا خدمات و تاثير آنها بر رفتار مصرف كننده.

بررسی تاثير ويترين گردي در بهبود عملكرد بازاريابي ويروسي و بازاريابي شبكه اي.

ارائه الگویی جهت پیش بینی میزان صادرات پسته ایران به کمک شبکه عصبی مصنوعی.شماره تماس : 66127141-021


 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

موضوعات پایان نامه و مقاله | تحقیق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات

1394/4/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

موضوعات پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات


در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات بپردازیم:

ارائه الگویی جهت تعیین تامین کننده مناسب در فرایند برون سپاری فناوری اطلاعات.

ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل همترازی استراتژیک و روش ارزیابی متوازن.

شناسايي عوامل حياتي موفقيت در مديريت ريسك برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي در صنعت ؟؟؟ .

ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر مسائل کلیدی در حوزه مدیریت سیستم های اطلاعاتی سازمان های ایرانی.

طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در صنایع تولیدی ؟؟؟ .

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرکت های سرمایه گذار.

بررسي رابطه ي استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر ؟؟؟ .

ارائه الگوی تصمیم گیری جهت برون سپاری سیستم های اطلاعاتی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی.

شناسایی و تبیین چالش های پيش روي سياست گذاري علم و فناوري.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


شماره تماس : 66127141- 021

 

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,

موضوعات پایان نامه و مقاله تحقیق در زمینه مدیریت دولتی

1394/4/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی


در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی بپردازیم:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی به کمک تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی.

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بهره وري منابع انساني و مديريت دانش.

الگوي مميزي وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني شرکت های خصوصی استان ؟؟؟ .

ارائه الگویی جهت بررسی نقش مديريت منابع انساني در چابكي سازماني.

ارائه الگویی جهت بررسی تاثير رفتار شهروندي سازماني بر مزيت رقابتي.

بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني: تبيين نقش شخصيت سالم سازماني.

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه هوش هيجاني با گرايش به رفتار شهروندي سازماني.

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بین هوش عاطفي و رهبري سازماني.

سبك رهبري و پيامدهاي آن در چارچوب الگوي رهبري تمام عيار.

ارائه الگویی جهت بررسی نقش رهبري معنوي در توانمندسازي كاركنان.

ارائه الگویی جهت بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران.

بررسی رابطه هوش هيجاني با انواع سبكهاي مديريت تعارض.

طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی.

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بين عدالت سازماني و سبك مديريت تعارض.

تاملي بر امكان توسعه سرمايه اجتماعي در پرتو عدالت سازماني در سازمان هاي دولتي.

آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و توسعه ي شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان.

اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ؟؟؟ .

ارائه الگویی جهت بررسی اثر نوآوري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ؟؟؟ .

ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری.

طراحي مدل عناصر تفكر استراتژيك در سازمانهاي ايراني.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

شماره تماس : 66127141- 021

 

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

موضوعات پایان نامه مقاله و تحقیق در زمینه مدیریت مالی

1394/4/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

موضوعات پایان نامه مدیریت مالی


در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت مالی بپردازیم:

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بین سرمایه فکری و تنگدستی مالی در صنایع تولیدی.

ارائه استراتژي مالي مناسب براي مديريت ريسك كل هنگام بروز ركود مالي.

بررسي تاثير مديريت سرمايه فكري بر عملكرد مالي سازمان.

تاثير مديريت سود بر مربوط بودن اقلام صورت هاي مالي.

بررسي ميزان كاربرد برخي فن آوريهاي مديريت مالي در شركت هاي تحت پوشش دولت و شناسايي تنگناهاي موجود.

ارزيابي ميزان بهبود عملگرهاي مالي سازمان با پياده سازي سيستم مديريت دانش.

بررسي تاثير مديريت سود بر كيفيت سود شركت هاي داراي بحران مالي.

مديريت بهينه ريسك و برآورد مالي سيستم هاي اقتصادي صنعتي و معدني با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو.

سنجش تاثير سيستم اطلاعات حسابداري مديريت مبتني بر پشتيباني تصميم و هوش تجاري بر عملكرد مالي واحدهاي اقتصادي.

بررسي رابطه كاربرد نوآوري هاي حسابداري مديريت و شاخص هاي مالي ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تحليل و اولويت بندي عوامل مديريت كيفيت فراگير (TQM) موثر بر عملكرد مالي با رويكرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي گروهي.

بررسي رابطه بين سطح افشاء و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

غربال سهام شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصميم گيري چندمعياره، منطق فازي و بهينه سازي.

بررسي رابطه بين تغييرات در سهم بازار فروش و آثار آن بر بازده حقوق صاحبان سهام و فرصتهاي رشد آتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ارائه الگویی جهت بررسی رابطه بين حاكميت شركتي و مديريت سود.

بررسي تاثير مديريت سود در پايداري سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

شماره تماس : 66127141-021

 

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

موضوعات پایان نامه مقاله و تحقیق در زمینه مدیریت آموزشی

1394/4/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

 موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه مدیریت | موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی | بخش سوم


در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت آموزشی بپردازیم:

بررسی و تعیین ارتباط بین مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی و تعیین تاثیر سواد برنامه‌ریزی درسی معلمان بر عملکرد شغلی آنان با اثر تعدیل گری سبک رهبری مدیران مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر استرس شغلی با میانجیگری جو سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر اخلاق سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری سلامت سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت تعارض بر سلامت سازمانی معلمان با میانجیگری مهارت‌های ارتباطی مدیران در مدارس متوسطه مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با اثر تعدیل گری جو سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر سبک رهبری عمل‌گرا و تحول‌گرا بر عملکرد معلمان با میانجیگری مدیریت سرمایه فکری.

بررسی تاثیر گذاری بین عدالت سازمانی بر رفتار‌های شهروندی سازمانی با میانجیگری خستگی هیجانی مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر گذاری راهبردهای مدیریت تعارض بر مهارت‌های ارتباطی مدیران با یمانجیگری سلامت سازمانی.

بررسی تاثیر گذاری رهبری اخلاقی بر توانمندسازی در دبیران با اثر میانجیگری اعتماد سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تاثیر گذاری سبک رهبری مدیران مدارس برخلاقیت دبیران با اثر میانجیگری جو سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی تأثیر گذاری مهارتهای علمی و آموزشی معلمان در به کارگیری الگوهای تدریس بر بهبود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و رهبری پدرسالارانه بر عملکرد معلمان با میانجیگری مدیریت سرمایه فکری مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی رابطه بین عملکرد مدیران مدارس با شرح وظایف آنها از دیدگاه دبیران مطالعه موردی ؟؟؟ .

بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با اثر تعدیل گری سبک رهبری بر عملکرد معلمان.

برسی ارتباط بین دلبستگی شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی سازمانی با رفتار تسهیم دانش دربین مدیران و معاونان مطالعه موردی ؟؟؟ .

شناسایی و اولویت بندی روشهای شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه معلمان مطالعه موردی ؟؟؟ .

شناسایی و رتبه بندی روش های یادگیری مشارکتی در راستای رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی ؟؟؟ .

شناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی با استفاده از روش ahp.

طراحی الگویی جهت ارزیابی عدالت آموزشی مطالعه موردی ؟؟؟ .

طراحی الگویی جهت بررسی رابطه بین رضایت شغلی،تعهد عاطفی،تبعیض و ترک خدمت معلمان مطالعه موردی ؟؟؟ .

شماره تماس : 66127141-021


 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,,,,,,,

موضوعات پایان نامه و مقاله و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل

1394/4/8 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

موضوعات پایان نامه | دپارتمان علوم انسانی | عناوین پایان نامه مدیریت | موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم:

ارائه الگویی جهت بررسي عوامل موثر بر موفقيت در بازاريابي اينترنتي بين المللي شركت هاي صادراتي در ايران.

ارائه الگویی بهينه دستيابي به مزيت رقابتي در صادرات ؟؟؟.

ارائه الگویی جهت بررسی جایگاه صنعت؟؟؟؟؟ در صادرات غیر نفتی با تاکید بر خط مشی‌های موثر بر عملکرد صادرات صنعت؟؟؟.

ارائه الگویی جهت توسعه تكنولوژي صنعت خودرو سازی سایپا با تاكيد بر استراتژي توسعه صادرات.

ارائه الگویی جهت توسعه صادرات تولیدات صنعت ؟؟؟ با تکیه بر مزیت رقابتی.

ارائه الگویی جهت توسعه صادرات کالاهاي فرهنگي مطالعه موردی ؟؟؟.

ارائه الگویی جهت عوامل اصلي موفقيت در صادرات فرش از ديدگاه صادركنندگان فرش در ایران.

ارائه مدلی جهت بهبود عملکرد صادراتی: با تأکید بر هماهنگی بین استراتژی های سیستم بازاریابی بین الملل با نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی بین المللو تاثیر آن بر عملکرد صادراتی.

بررس تاثیر گذاری نقش برنامه ریزی بازاریابی صادرات بر ارتقاي عملکرد صادرات شرکتها با اثر میانجیگری بازارگرایی مطالعه موردی ؟؟؟.

بررسی نقش آميخته بازاريابي در توسعه صادرات محصولات مطالعه موردی ؟؟؟.

بررسی و تاثیر نقش بازارگرایی در بهبود و توسعه عملکرد برند شرکتها در تجارت خارجی.

بررسی و تاثیر نقش برنامه‌ریزی بازاریابی در توسعه Fuzzy AHP صادرات فرش.

بررسي و تعیین تاثیر نقش گمرك الكترونيكي در تسهيل صادرات مطالعه موردی ؟؟؟.

بررسي موانع بازاريابي در صادرات بر اساس دو مدل بين المللي آپسالا و جهاني زادها در كسب و كارهاي كوچك و متوسط.

تاثير هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي بين الملل با ابعاد محيطي سازمان ( هماهنگي بيروني) و زيرسيستمهاي بازاريابي بين الملل ( هماهنگي دروني) بر عملكرد صادراتي شركتهاي صادر كننده.

شناسایی و اولویت بندی موانع پذيرش تجارت الكترونيكي در صنعت صادرات ؟؟؟ مطالعه موردی ؟؟؟ با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب استرات‍‍ژی های ورود به بازارهای بین المللی مطالعه موردی ؟؟؟.

شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر بازاریابی محصولات ؟؟؟ در بازارهای صادراتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MDCM ).

شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل بازدارنده‌ی- پیش برنده اداری- خدماتی موثر بر صادرات با استفاده از تکنیک Fuzzy AHP مطالعه موردی ؟؟؟.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش صادرات تولیدات شرکتهای دانش بنیان با استفاده از روش Fuzzy AHP.

شناسایی و رتبه بندی راهکارهاي بکارگيري تجارت الکترونيکي در زمينه توسعه صادرات با استفاده از تکنیک AHP.

شناسایی و رتبه بندی روشهای و اصول نوين بازاريابي در افزايش ميزان صادرات(مطالعه موردی) ايران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MDCM ).

شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده- پیشبرنده موثر بر صادرات غیرنفتی در صنعت ؟؟؟ با استفاده تکنیک Fuzzy Topsis.

شناسایی، تدوین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد برای شرکتهای صادارتی.

 

شماره تماس : 66127141-021


 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,,,,,,,,,

نحوه نگارش صحیح استخراج مقاله isi از پایان نامه

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

آموزش استخراج مقاله از پایان نامه


جهت استخراج مقاله از پایان نامه باید به نکات زیر توجه کرد.

1- تکراری نبودن عنوان مقاله

2- توجه به موضوعات و تحقیقات بروز که شانس پذیرفته شدن مقاله را بسیار بالا میبرد

3- اکتفا نکردن به نقل قول از مقاله های دیگر و سایر تحقیقات و داشتن حرفی نو در موضوع و شیوه انجام مقاله

4- جمع آوری عصاره کلی پایان نامه در 10 الی 15 صفحه با ساختار زیر:

عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری، روش تحقیق، سئوالات و فرضیات و مدل مفهومی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری، فهرست منابع مورد استفاده.

5- مشاهده چند نمونه مقاله پژوهشی و مطالعه آن ها قبل از نگارش مقاله از طریق دانلود مقالات ISI که در این مورد میتوانید از خدمات این موسسه بهره مند گردید.

6- شناسایی مجله مورد نظر جهت چاپ و گرفتن شیوه نامه آن مجله جهت رعایت استانداردهای نگارش مقاله و انتخاب نویسنده مسئول. (بهتر است فردی با تجربه نگارش چند مقاله باشد تا با اصول و روش های این امر آشنایی بیشتری داشته باشد)

7- از آنجا که پروسه چاپ مقاله ISI طولانی است و ممکن است فرآیند داوری آن یک سال طول بکشد لذا بهتر است دانشجو به محض شکل گرفتن پایان نامه و قبل از دفاع به فکر استخراج مقاله از پایان نامه باشد.

8- توجه به هزینه چاپ مقالات در مجلات : از آنجا که برخی از دانشجویان به سراغ مجلات لاتین جهت چاپ مقالا خود میروند لذا توجه به شناسایی لیست مجلات معتبر و همچنین هزینه چاپ مقاله جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی ضروری می نماید.

9- شناسایی همایش های داخلی و بین المللی به عنوان یکی از راه های آسان چاپ مقاله

 

شماره تماس : 66127141-021

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

فواید پذیرش و چاپ و انتشار مقاله در مجلات isi و خارجی و مجلات داخلی برای اساتید و دانشجویان

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

مزایای چاپ مقاله ISI

مزایای  انتشار  مقاله ISI  برای  اساتید

·      افزایش رتبه علمی

·      افزایش حقوق و مزایای شغلی

·      امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان

·      شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع

·      امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا

·      ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات

·      نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی

·      ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها

·      عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان

مزایای انتشار مقاله  ISI برای دانشجویان

·      پذیرش راحت تر در مقطع دکتری

·      گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان

·      استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی

·      پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

·      امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی

·      امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان

·      شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع

·      امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا

·      ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات

·      نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی

·      ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها

·      عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان

 

شماره تماس : 66127141-021

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

هزینه چاپ مقالات در مجلات isi و خارجی

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

نکاتی پیرامون هزینه چاپ در مجلات

با توجه به نیاز های مالی مجلات برای بقای خود، استفاده از روش های درآمد زایی یک امر طبیعی می باشد. بسیاری از مجلات علمی به سازمان ها و یا دانشگاه های معتبر جهانی وابسته هستند و ضمن دریافت بودجه چاپ مقالات را بصورت رایگان انجام می دهند، در مقابل نیز مجلات غیر وابسته و یا غیر وابسته مالی نیز با دریافت مبلغی جهت چاپ و داوری مقاله و از سوی دیگر دریافت هزینه دسترسی به نسخه کامل مقالات (Full Text) نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام می نمایند.

هزینه هایی که از محققان جهت چاپ مقالات در نشریات دریافت می گردد معمولا با عنوان های زیر می باشد.

-هزینه رسیدگی به مقالات یا Processing Fee یا Submission Fee

-هزینه دسترسی رایگان یا Open Access ، با پرداخت این هزینه مقاله شما بصورت رایگان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مجله بابت دسترسی به این مقاله وجهی دریافت نخواهد کرد. این گزینه ضمن اجازه دسترسی ساده تر به مقاله شما، شانس ارجاعات (Citation) را افزایش می دهد.

-هزینه داوری سریع، گاهی زمان رسیدگی به مقالات بصورت عادی بین 3 تا 6 ماه بطول می انجامد، در چنین مواردی مجلات با دریافت هزینه ای بابت داوری سریع در زمان کمتری به مقالات رسیدگی خواهند کرد. لطفا دقت فرمایید داوری سریع به معنی پذیرش مقاله شما در مجله نمی باشد!

-هزینه انتشار، گاهی مجلات پس از تایید مقالات هزینه ای بابت چاپ مقاله نیز بصورت جداگانه دریافت می کنند..

 

شماره تماس : 66127141-021

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

موارد مهم در استناد و ارجاعات پایان نامه و مقاله isi

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

نکات کلی استناد کردن در مقالات و پایان نامه ها

 

1- کلیه اسامی، واژه ها و مفاهیم لاتین، باید به فارسی نوشته و معادل لاتین آن ها برای اولین باری که استفاده می شوند به صورت پاورقی در همان صفحه با قلم Times New Roman 10 آورده شوند.

2- تمام پاراگراف ها، جدول ها و نمودارها غیر از مواردی که خود نوشته اید، باید با ذکر منبع باشد.

3- استفاده از مطالب مندرج در روزنامه ها، مجلات عمومی، وبلاگ ها، سایت های عمومی، مصاحبه با خبرگزاری ها و مواردی از این دست استناد علمی ندارند.

4- تمام منابع داخل متن باید در فهرست منابع موجود باشند. همچنین نباید منبعی در لیست منابع وجود داشته باشد كه در متن به آن ارجاع نشده باشد.

5- در صورتی که مطلبی را عیناً ذکر می کنید داخل گیومه قرار دهید. ولی اگر به صورت خلاصه یا برداشتی از آن باشد نیازی به گیومه نیست.

6- ارجاعات به دو صورت است: مطلبی را ازجایی برداشته و عیناً ذکر می کنید که در این صورت انتهای همان پاراگراف منبع را ذكر می نمایید. در مواردی كه مطلبی را از جایی می آورید كه خود آن سند به شخص یا اشخاص دیگری ارجاع داده است باید انتهای پارگراف بیان نمایید (فلانی، سال به نقل از فلانی، سال). و یا می توانید در ابتدای جمله این موضوع را بیان کنید.

7- در صورتی که به دو مقاله مختلف یک نویسنده که در یک سال منتشر شده است ارجاع دهیم باید با حروف فارسی یا انگلیسی متناسب با متن به ترتیب حروف الفبا، هم در متن و هم در فهرست منابع علامت گذاری کرد.

8- زمانی که با دو نویسنده متمایز با یک نام مواجه شدیم، در صورتی که سال انتشار مقالات متفاوت باشد، با ذکر سال انتشار آن ها را از هم جدا می کنیم. در غیر این صورت شماره صفحه را باید ذکر کرد.

9- بهتر است كه جملات را به گونهای تنظیم كنیم كه مجبور ارجاع به منابع مختلف در یك جمله از متن نشویم و اگر ھم مجبور به این كار بشویم ترجیحاً یك یا دو نوبت از این روش درداخل یك كار تحقیقی استفاده كنیم.

 

شماره تماس : 66127141-021

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

رعایت اصول اخلاقی در انجام پژوهش پایان نامه پروپوزال مقالات isi و علمی پژوهشی داخلی

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

اخلاق در پژوهش

ضروری است که در انجام یک پژوهش، نکات اخلاقی را رعایت کنیم تا به نتیجه های بهتری در زمینه های مختلف برسیم. رعایت اخلاق در پژوهش هم به بالا رفتن ارزش علمی و معنوی تحقیق کمک می کند و هم در پیشرفت خود فرد تأثیر به سزایی دارد. نکات کلی که رعایت آن باعث بهبود هر چه بهتر تحقیق و محقق می شود را به صورت خلاصه در زیر آورده ایم:

امانتداری در استفاده از منابع

دقت در استناددهی

قدردانی از دیگران

رعایت ارزشهای اخلاقی در گردآوری داده ها

انتقاد منصفانه از آثار دیگران

صداقت در گزارش نتایج

عدم سوگیری در تحلیل داده ها

عدم پیش داوری در تحقیق

رعایت حریم خصوصی افراد مورد نمونه گیری و آزمایش

احترام به افراد جامعۀ پژوهش

 

شماره تماس : 66127141-021

 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

نکات کلیدی در نگارش منابع فارسی و انگلیسی پایان نامه

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

نکاتی که در نگارش فهرست منابع باید توجه کرد

فهرست منابع یکی از قسمت های هر پژوهش است که نمی توان آن را نادیده گرفت و برای داور و حتی هر خواننده نیز این قسمت بسیار مهم است. مطالعه نکات زیر می تواند در نگارش این قسمت تأثیرگذار از پژوهش مفید باشد.

ابتدا منابع فارسی سپس منابع انگلیسی می آید.

منابع فارسی و انگلیسی جداگانه باید به ترتیب حروف الفبا باشند. براساس امكانات نرم افزار Word می توانید منابع فارسی و انگلیسی را جداگانه مرتب نمایید.

كلیه منابع باید دارای شماره باشند. ترتیب شماره گذاری از یك، بدون توجه به منابع فارسی و انگلیسی می باشد.

اگر دو منبع مربوط به یك فرد بود سال به همراه حرف الفبای مورد نظر به تناسب منبع فارسی یا انگلیسی می آید.

اگر دو منبع مربوط به یك فرد در سالهای مختلف بود ابتدا منبع قدیمی تر و سپس جدیدتر می آید.

 

 

شماره تماس : 66127141-021


 

ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

راهنمایی در نگارش بخش های فصل اول پایان نامه

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

راهنمای فصل اول پایان نامه 

فصل اول یک پایان نامه از قسمت های زیر تشکیل می شود:

1- مقدمه  2- بیان مساله 3- سوالات پژوهش 4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5- اهداف پژوهش 6- فرضیه های پژوهش 7- کاربران پژوهش 8- محدوده مکانى و زمانى

ابتدا فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق نوشته می شود فصل اول و سوم کلیات تحقیق و روش تحقیق را در انتها تحقیق می نویسند.

این قسمت شامل هدفهای مورد نظر در پایان نامه، روشها و نحوه انجام تحقیق و نتایج حاصل از آن می باشد. اغلب منابع مروری (Literature Review) نیز در این قسمت انجام می پذیرد. همچنین ذکر اهمیت موضوع تحقیق در رابطه با توسعه کشور توصیه می شود.

توضیح ساختار پایان نامه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.

تاریخچه و سابقه موضوع در قسمت چکیده ذکر نمی شود، بلکه در مقدمه پروژه توضیح داده مى شود.

کلیات تحقیق یا مقدمه اولین فصل متن اصلی پایان نامه می باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق است، مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده اهمیت مساله مورد تحقیق، محدودیت های تحقیق، چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید، ارائه تعریف واژه ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهد شد.

کلیات تحقیق مى بایست شامل موارد ذیل باشد:

1- بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسى یا هدف مطالعه.

2- بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابى آن.

3- بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلى انجام شده روى موضوع و وضعیت فعلى آن.

4- معرفى و مرور اجزاء ‌و بخش هاى پایان نامه. این مطالب به این سؤال که چرا این بررسى یا پایان نامه صورت مى پذیرد پاسخ داده، و نشان می‏دهد که گامى در جهت تکمیل و با رفع نقص فعالیت گذشتگان مى باشد.

5- توضیحات مختصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلیل مسأله و روشها، نحوه انجام تحقیق ونتایج بدست آمده از آن به نظر مى رسد که ضرورتى نداشته باشد.

همانطور که اشاره شد متن پایان نامه معمولا با فصلی تحت عنوان کلیات تحقیق یا مقدمه شروع شده و با ارائه فهرست منابع و پیوست ها پایان می پذیرد.

تذکر: اولین صفحه شماره دار پایان نامه صفحه کلیات تحقیق یا مقدمه است، صفحات قبل از مقدمه با حروف الفبا شماره گذاری می شوند و شماره صفحات در پایین صفحه به صورت وسط چین، به فاصله 2 سانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوشته می شود. (توجه شود اگر چه شمارش صفحات مقدماتی از جلد شروع می شود اما صفحه روی جلد و صفحه سفید و صفحه بسم ا.. شماره گذاری نمی شوند و شماره گذاری صفحات مقدماتی از صفحه عنوان با حرف (ت) شروع می گردد).

قابل ذکر است، که هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله سه سانتی متر از کادر بالایی در وسط صفحه ظاهر می شود. ضمنا هر فصل، شماری عناوین فرعی دارد، که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصلی و در منتهی الیه سمت راست کادر قرار می گیرد. پس از آن متن فصل به فاصله یک سطر شروع می شود. عناوین فرعی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته می شود. برای آگاهی بیشتر به نمونه آورده شده تذکر: لازم است عنوان اصلی با فونت 18 و عنوان فرعی با فونت 16 نازنین تایپ شود.

 

شماره تماس : 66127141-021ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

كنترل فرآیند آماری( Statistical Process Control(SPC) | كنترل كیفیت

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

كنترل كیفیت آماری (SQC) چیست؟

 

كنترل كیفیت آماری (SQC) شاخه‌ای از كنترل كیفیت است كه شامل جمع‌‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها برای استفاده در فعالیت‌های كنترل كیفیت می باشد. كنترل فرآیند آماری (SPC) و نمونه‌گیری برای پذیرش دو بخش اصلی كنترل كیفیت آماری‌اند. از طرفی همه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده یا سیستماتیك ضروری برای دستیابی به اطمینان كافی درباره برآورده شدن نیازهای كیفی تعریف شده محصول یا خدمت را تضمین كیفیت می‌نامند.

تضمین كیفیت اطمینان دهی نسبت به كیفیتی است كه باید فراهم شود و شامل ارزیابی مداوم دقت سودمندی با توجه به اقدام‌های تصحیح كننده زمانی و باز خورد مناسب در مواقع لزوم است. تفاوتی روشن بین كنترل كیفیت و تضمین كیفیت وجود دارد. كنترل كیفیت شامل فعالیت‌هایی از قبیل تعیین مشخصات، طراحی، تولید یا نصب، بازرسی و بررسی عملكرد است ولی تضمین كیفیت علاوه بر موارد بالا تمامی سیستم كیفیت را نیز در بر می‌گیرد.

كنترل فرآیند آماری( Statistical Process Control(SPC)

اگر قرار باشد یك محصول مشخصات مورد نظر مشتری را دارا باشد آنگاه این محصول باید بوسیله یك فرایند پایدار یا تكرارپذیر تولید گردد. به عبارت دیگرفرآیند تولید باید از تغییرپذیری كمی در حول مقدار هدف یا ابعاد اسمی


(Nominal Dimensions) مشخصات كیفی محصول یا خدمت برخوردار باشد.


كنترل فرآیند آماری مجموعه ای قدرتمند و توانا از ابزار حل مشكل است كه در ایجاد ثبات در فرآیند و بهبود كارآیی از طریق كاهش تغییرپذیری مفید واقع می گردد.

در هر فرآیند مقدار خاصی تغییرپذیری به طور ذاتی وجود دارد. این تغییرپذیری ذاتی در اثر انباشته شدن مجموعه زیادی از انحراقات كوچك و غیرقابل اجتناب به وجود می آید.

در كنترل كیفیت آماری این تغییرپذیری را معمولا به عنوان یك سیستم پایدار می شناسیم. فرآیندی كه فقط در حضور انحرافات تصادفی عمل كند را فرآیند تحت كنترل آماری نامند.

منابع ایجاد تغییرپذیری در فرآیند كه شامل انحرافات تصادفی نیست را انحرافات با دلیل(Assignable Causes) نامند. فرآیندی كه در حضور انحرافات با دلیل عمل كند را فرآیند خارج كنترل گویند.

ابزار هفتگانه SPC

1- هیستوگرام

2- برگه كنترل

3- نمودار پارتو

4- نمودار علت ومعلول

5- نمودار تمركز نقص ها

6- نمودار پراكندگی

7- نمودار كنترل

كنترل كردن یك كیفیت به زبان آماری

1- توزیع، طبیعی(نرمال) باشد.

2- مركزیت آن منطبق بر هدف باشد.

3- پراكندگی توزیع كم باشد.

كنترل كیفیت آماری، استفاده از تكنیك‌های آماری در همه مراحل تولید، مونتاژ و خدمات است، تا بدین طریق بتوانیم محصولی با كیفیت و مطابق با مشخصات مطلوب و مورد نظر مصرف‌كنندگان تولید كرده و باعث جلب رضایت مشتری شویم.

كیفیت چیزی فراتر از مهارت‌ها، ابزار، فرآیند و شرایط تولیدی است. باید توجه داشت اگر در حین تولید به فرآیند تولید توجه نشود و بازرسی بر روی آن اعمال نشود، امكان ایجاد بسیاری از ضایعات و دوباره كاری‌ها را داریم و محصولی خارج از شرایط كنترلی تولید شده و در نهایت باعث نارضایتی مشتری می‌شود.

رقابت در بازار جهانی امكان انتخاب به مصرف‌كنندگان را می‌دهد و مصرف‌كنندگان نیز بالطبع محصولی را انتخاب می‌كنند كه كیفیت بهتری داشته باشد، شاید فكر كنید كه مقوله كیفیت باعث افزایش هزینه‌ها شده و این طور به نظر برسد كه محصول با كیفیت، مساوی با محصولی است با قیمت تمام شده بالاتر، ولی دراینجا باید به مسأله هزینه‌های ضایعات و دوباره كاری‌ها توجه فرمایید. باید این دیدگاه‌های سنتی را كنار گذاشته و این واقعیت را درك نماییم:

«بهبود كیفیت می‌تواند با كاهش هزینه‌ها و نه افزایش آن همراه باشد»

با استفاده از فنون آماری می‌توانیم كیفیت فرآورده‌ها را افزایش داده و ضایعات را كم كنیم و این كار باعث كاهش قیمت تمام شده می شود و در نهایت رضایت مشتری را به همراه خواهد داشت و این رضایت به معنای افزایش فروش است.


شماره تماس : 66127141-021ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

نحوه انتخاب كلید واژه مصطلح در علوم پزشكی

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

نحوه انتخاب كلید واژه

 

Medical Subject Headings (MeSH Headings)

این سیستم، برای طبقه بندی واژه های مصطلح در علوم پزشكی مورد استفاده قرار می گیرد.

توسط بخش مدلاین كتابخانه ملی پزشكی امریكا

بوسیله تعدادی از مجلات، به عنوان منبع جستجوی كلیدواژه مورد  استفاده قرار می گیرد.

حتی اگر مجله ای به ضرورت استفاده از این سیستم برای یافتن كلیدواژه اشاره نكرده باشد، بهتر است از MeSH‌ استفاده كنید.

مجله ای كه كلیدواژه های مقالات آن از MeSH‌ انتخاب شده باشد، در هنگام فهرست شدن در ایندكس مدیكوس (مدلاین)، بطور مناسب و صحیحی كدبندی شده و مقالات آن آسان‌تر جستجو می شوند. زیرا اساس سیستم جستجوی این نمایه نامه نیز بر اساس MeSH است.

برای یافتن كلید واژه ها، بهتر است به وب سایت PubMed مراجعه شود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/


شماره تماس : 66127141-021ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

مراحل انجام پایان نامه

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

 

مراحل انجام پایان نامه

 

روال معمول انجام پایان نامه به صورت زیر است:

 

انتخاب موضوع در زمینه تخصصی.

 

اخذ فرم پروپوزال ( طرح پژوهشی پایان نامه)

 

تعیین استاد راهنما، تکمیل پروپوزال و تعیین استاد مشاور با نظر استاد راهنما و تحویل به مدیر گروه با هماهنگی اولیه مدیر گروه.

 

تعیین عدم تکراری بودن موضوع (عنوان) پروپوزال در واحد با پرسش و اخذ مجوز از بخش پژوهشی تحصیلات تکمیلی

 

مطرح نمودن طرح پیشنهادی در شورای تخصصی گروه و تصویب طرح

 

ارسال عنوان پروپوزال به ایران داک جهت دریافت تاییدیه رسمی عدم وجود مدرک از طریق تحصیلات تکمیلی واحد و ثبت عنوان طرح در سایت ایران داک (البته این امر در هر دانشگاهی متفاوت است).

 

ارائه فرم طرح پیشنهادی تصویب شده در گروه به همراه دو نسخه فرم الف تایپ شده با امضای اساتید راهنما، مشاور و مدیر گروه به معاونت پژوهشی واحد و دریافت تایید مربوطه  (دفاع از پایان نامه حداقل 6 ماه پس از تصویب نهایی پروپوزال امکان پذیر می باشد).

 

ارائه پروپوزال و فرم ها  به دفتر پژوهش تحصیلات تکمیلی جهت قرار گرفتن در نوبت کد گیری

 

انجام طرح، زیر نظر اساتید راهنما و مشاور

 

تحویل نسخ تایپ شده پایان نامه به اساتید راهنما و مشاور

 

تایید قابل دفاع بودن پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور

 

ارائه فرم برگزاری جلسه دفاعیه

 

استاد داور با هماهنگی میان مدیر گروه و تحصیلات تکمیلی تعیین می گردد.

 

مدیر گروه تاریخ دفاع را با هماهنگی اساتید راهنما، مشاور و داور و اطلاع قبلی تحصیلات تکمیلی تعیین می نماید.

 

برگزاری جلسه دفاع و تنظیم صورتجلسه دفاع

 

می بایست دو نسخه تحویل دفتر پژوهش تحصیلات تکمیلی، یک نسخه کتابخانه مرجع ، یک نسخه استاد راهنما، یک نسخه استاد مشاور و یک نسخه تحویل گروه گردد.


شماره تماس : 66127141-021ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :

معرفی سیستم ثبت مقاله Scholar Manuscript

1394/3/29 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : payannamehaa | اشتراک گذاری :

معرفی سیستم ثبت مقاله Scholar Manuscript

 

این سیستم یکی از سیستم های رایج submit مقاله است و بسیاری مجلات معتبر از این سیستم برای مدیریت سایت مجله استفاده می کنند. در این سیستم نویسنده مسوول یا نماینده او، برای بار اول باید Register شود و مراحل ثبت نام در سایت را انجام دهد. پس از ثبت نام از طریق سایت مجله username و password در اختیار کاربر قرار میگیرد و وی میتواند در مراجعات بعدی با استفاده از این نام کاربری و کلمه عبور و از طریق انتخاب گزینه Log in وارد سایت مجله شود.

 

در این سیستم وضعیت مقاله ارسالی در یکی از حالت های زیر قرار میگیرد:

 

Not assigned -1

 

Editorial review -2

 

Awaiting reviewer selection -3

 

Awaiting reviewer Pickup -4

 

Under Review -5

 

Awaiting Revision -6

 

Reject / Accept -7

 

در این سیستم برای submit مقاله این مسیر را طی کنید:

 

Journalwebsite.com> log in or register>author center>click here to submit a new Manuscript

 

حال باید شش مرحله زیر را بگذرانید تا مقاله شما Submit شود، بعد از تکمیل هر مرحله بر روی save and continue کلیک کنید. لازم به ذکر است که این مراحل ممکن در برخی سیستم های دیگر ثبت مقاله و یا دیگر مجلات مقداری متفاوت باشد. اما کلیات آن تقریبا مشابه است.

 

مرحله اول: انتخاب نوع Manuscript، عنوان و چکیده

 

Running head: عنوان کوتاه شده و مختصری است که در بالای صفحات مجله پس از چاپ درج می شود. هر گزینه ای که علامت req در کنار آن قرار داده شده باید حتما تکمیل شود ( در برخی سیستم ها از علامت * استفاده می شود).

 

مرحله دوم انتخاب حوزه مقاله و کلمات کلیدی

 

انتخاب صحیح Key words ها در این مرحله خیلی مهم است، زیرا اولاً در صورت انتخاب صحیح، در نهایت پس از چاپ مقاله شما بهتر مورد جستجو خوانندگان قرار می گیرد. ثانیاً به طور کلی نشان میدهد که مقاله شما در حوزهی آن سایت و مجله هست یا نه. باید حوزه مقاله شما با حوزه مجله متناسب باشد، زیرا داور برای مقاله شما از همان حوزه ای که برگزیده اید، انتخاب می شود. اگر میبینید که از هیچکدام از واژه های پیشنهاد شده در این باکس را نمیتوانید به عنوان Key words انتخاب کنید، احتمالاً مجله انتخابی شما در حوزه مرتبط نیست و باید مجله دیگری را انتخاب کنید.

 

مرحله سوم: نویسندگان و موسسه مربوطه

 

ترتیب نویسندگان را رعایت کنید. اسم اول مربوط به کسی است که که بیشترین کار و یا ایده را ارائه داده (اغلب اوقات کار اصلی را دانشجو انجام می دهد و اسمش اول می آید) معمولاً کسی که ناظر (استاد) و یا هماهنگ کننده است ، اسم اش آخر از همه، تحت عنوان نویسنده مسوول می آید. کسی که وارد این سیستم می شود به طور خودکار نویسنده اول و هماهنگ کننده انتخاب می شود که البته قابل تغییر است. آدرسهای محل کار را باید از نزدیک به دور بنویسید. (از دپارتمان تا کشور). ابتدای اسامی و شهرها را با حرف بزرگ تایپ کنید. در نگارش نام دانشگاه و موسسه بسیار دقت نمایید، زیرا در صورت ورود اطلاعات اشتباه از اخذ امتیاز مجله از سازمان زیربط محروم می شوید.

 

مرحله چهارم: جزئیات بیشتر

 

در مورد cover letter دقت، حوصله و سلیقه به خرج دهید. اولین برخورد ارتباطی و معرفی شما به سردبیر مجله، همین Cover letter است، که از مهمترین قسمتهای کار ثبت مقاله است. در آن باید توضیح دهید چرا این کار را برای این مجله می فرستید و اهمیت کار شما در چیست، پس یک متن ادبی خوب بفرستید نه یک متن قالبی از پیش آماده شده. دو راه برای نوشتن

 

 Cover letter وجود دارد: یکی اینکه آنرا در box مربوطه بنویسید و دیگر اینکه آن را در word تایپ کرده و سپس attach کنید. راه دوم مناسبتر است. اگر نام Editor مجله را در ابتدای نامه ذکر کنید بهتر است.

 

Confirm the following: در این قسمت به نمایندگی از همه نویسندگان، تایید می کنید که محتوای مقاله پیشنهاد شده اصلی و اوریجینال است، ، تنها در این نشریه ساب میت شده و قبلا در مطبوعات یا در جاهای دیگر منتشر نشده است. همچنین تایید می کنیدکه که برای چاپ تصاویر، نمودارها و یا مواد مورد استفاده در این مقاله از دارنده اجازه گرفته اید و کپی رایت را رعایت کرده اید. دقت کنید که حتی تصاویر هم کپی رایت دارند.حتی الامکان از تصاویر بدون کپی رایت loyalty free)) استفاده کنید، در غیر این صورت ممکن است منجر به شکایت یا رد بعدی مقاله شما (Retract) بشود. برای یافتن تصاویر بدون کپی رایت می توانید قسمت loyalty free را انتخاب نمایید تا مشکلی از نظر حقوق هنرمندان در تصاویر مورد استفاده متوجه شما نباشد. برای جستجوی تصاویر می توانید درسایت های fotosearch.com، Google image یا flicker جستجو کنید.

 

ادامه مرحله چهارم: منبع تأمین مالی، ذی نفعی، تأییدیه اخلاقی، تشکّرها

 

Sources of funding: منبع تأمین مالی تحقیق شما کجا بوده است؟ نام مکان یا دانشگاهی که هزینه پروژه شما را تأمین کرده، در این قسمت وارد کنید. اگر خودتان هزینه کرده اید، گزینه self – founded را انتخاب کنید.

 

Competing interests: در این بخش باید واضحا ذکر کنید که این مقاله نفع مالی، سیاسی یا تجاری برای شما (نویسنده) ندارد و از انتشار این مقاله ذی نفع در هیچ پروژه یا شرکت تجاری مرتبط با آن نیستید.

 

Ethical approval: تأییدیه اخلاقی. کد تأییدیه کمیته اخلاقی را در این قسمت وارد کنید. حتی بعضی مجلات فرمهای امضا شده تأییدیه اخلاقی را از شما می خواهند پس برگه های امضا شده کمیته اخلاقی توسط نمونه ها، را همیشه نزد خود نگه دارید.

 

Acknowledgements: در این قسمت از افرادی تشکر می کنیم که ما را در انجام تحقیق یاری یا راهنمایی کرده اند ولی کمکشان در حدی نبوده که نامشان را در ردیف نویسندگان بیاوریم. از شرکت و کارخانه و کمپانی تشکر نکنید چون در آن صورت مجبور می شوید که در قسمت Competing interests توضیح دهید آیا این تحقیق نفع تجاری برای شما داشته یا نه؟ از نمونهها تشکر نمیشود. می توان از معاونت پژوهشی دانشگاه یا سازمان تامین کننده هزینه ها و تصویب کننده طرح پژوهشی تشکر کرد.

 

مرحله پنجم File upload

 

 بعضی نشریات در بخش راهنمای نویسندگان مشخص می کنند که ترتیب فایلهایی که upload می کنید چگونه باشد،اما به طور رایج می توان به ترتیب زیر عمل کرد:

 

عنوان، اسم نویسندگان File 1 ®Title page ®Affiliation

 

عنوان، چکیده تا آخر مرجع ها File 2 ® Blind manuscript ®

 

جداول و تصاویر File 3®Table, Figures®

 

البته اگر لازم شد می توانید ترتیب فایلها را عوض کنید. که از طریق تغییر ترتیب شماره فایلها و سپسذخیره کردن صفحه قابل انجام است. در حین upload فایل ها، ممکن است برنامه ی Pop up blocker در صفحهی اول ظاهرشود، این صفحه برای security بیشتر است، برای ادامه کار باید آنرا ok کنید. تا اجازه باز شدن پنجره های جدید برای ارسال فایل ها به پایگاه داده مجله داده شود.

 

مرحله ششم: مرور نهایی

 

در صفحه آخر، کلیه گزینه های ذکر شده به ترتیب نمایشداده شده و مواردی که صحیح انجام شده اند، در کنار آنها علامت نمایش داده می شود. همچنین در این آخرین مرحله نرم افزار، فایل های مقاله ارسالی را به PDF تبدیل می کند، سپس باید مطمئن شوید که مشکلی در تبدیل WORD به PDF پیش نیامده است. که برای این امر در صفحه آخر به بخش View PDF و یا   View Submissionمراجعه و بر روی نمادهای مربوطه کلیک می نمایید. در نهایت در صورت تایید PDF مورد نظر بر روی گزینه Submission Approval را کلیک کنید. در صورت ارسال موفقیت آمیز، پیامی از سوی سایت برای شما ارسال می شود.


شماره تماس : 66127141-021ثبت سفارش

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
,,,

ساخت وبلاگ